مدیرعامل هاوش:محمدی راد علم روز والیبال را میداند/گنبد موفق خواهد شد

تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۲ ۶:۵۲:۴۰ | عنوان: ÙˆØ§Ù„یبال

مهدی محمدیتیم والیبال گنبد رحمان محمدی راد را به عنوان جانشین بای محمد دوجی معرفی کردند و از این پس وی سرمربی این تیم خواهد بود.

به گزارش سایت گنبداسپورت به نقل از سایت کاپ، مهدی محمدی مدیرعامل باشگاه هاوش گنبدکاووس درباره تغییر سرمربی تیم والیبال هاوش گفت: پس از استعفای غیر مترقبه Ùˆ ناخواسته بای محمد دوجی جلسات Ùˆ مذاکرات مختلفی با مشاورین باشگاه Ú©Ù‡ همگی از پیشکسوتان Ùˆ بزرگان پایتخت والیبال هستند از جمله حبیب کوزه لی، خلیل آزمون، طاهر قره داشلی، حاج نیازی، طاهر آزمون Ùˆ خود بای محمد Ùˆ نیز با‌ مسئولین از‌ جمله حاج ‌غفاری‌ رئیس اداره ورزش‌ Ùˆ جوانان Ùˆ مهندس نورانی رئیس هیئت والیبال استان داشته Ùˆ نهایتا‌ از ‌بین مربیانی Ú©Ù‡ کاندیدا بودند بر ‌روی آقای رحمان محمدی راد به توافق رسیدیم.


ÙˆÛŒ در ادامه گفت:مذاکرات ما با محمدی راد نیز‌ روند مثبتی داشت Ùˆ با توجه به علاقه ÙˆÛŒ به والیبال  گنبد Ùˆ هواداران در نهایت برای‌ هدایت تیم‌ با ‌ایشان به توافق رسیدیم. محمدی‌ راد مربی جوان Ùˆ بادانش است Ú©Ù‡ علم روز‌ والیبال را میداند.البته گنبد مربیان بومی خوبی نیز‌ داشت Ú©Ù‡ همگی شایستگی حضور در تیم را داشتند ولی کمیته فنی در شرایط حاضر تشخیص دادند از تجربیات مربی غیر‌ بومی استفاده شود.
مدیر عامل هاوش گنبد در پایان گفت:مطمئنا این مربی ‌جوان با‌ این تیم بومی Ùˆ شما تماشاگران ‌پرشور‌ Ùˆ ‌متعصب به موفقیتهای شایان توجهی‌ خواهد رسید.

نوشته‌ای از گنبد اسپورت
http://old.gonbadsport.com

نشانی این صفحه :
http://old.gonbadsport.com/modules/news/article.php?storyid=5834